Basfakta

”Förskolan ska lägga grunden för det livslånga lärandet. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.”

Läroplan för förskolan/Lpfö 98/10

 

Basfakta
Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Om vår förskola

Spillkråkans förskola är en modulförskola som ligger nära infarten till Östra Alsike, i ett lugnt villaområde med närhet till både skog och lekplatser. Skolor i vår närhet är Alsike och Brännkärrsskolan.

Förskolan har fyra avdelningar med barn i åldrarna ett till fem år.

Spillkråkans förskola kommer att flytta till nya lokaler i Alsike Nord januari 2018.

 

  • Senast uppdaterad 19 jan 2017