Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Organisation

Förskolechef: Agata Viltelund
Ledningsgrupp: Förskolechef samt arbetslagsledare från Verktygslådans förskola och Spillkråkans förskola.
Arbetslag: 4 st

Arbetslagen leds av arbetslagsledare som också ingår i en ledningsgrupp som består av förskolechef och arbetslagsledare från Spillkråkans och Verktygslådans förskolor.

Förskoleråd som består av två föräldrar från varje avdelning, förskolechef och representanter från personalen. Föräldrarådet träffas en till två gånger per termin.

  • Senast uppdaterad 11 jan 2017